[Video VTV1] Luyện giọng hát để hát karaoke tự tin

[Video VTV1] Luyện giọng hát để hát karaoke tự tin

Hát karaoke hay không chỉ giúp người hát tự tin, mà còn giúp giảm rủi ro mâu thuẫn, ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Trả lời