GIÁO VIÊN VĂN MẠNH – Á QUÂN LIÊN HOAN TIẾNG HÁT TRUYỀN HÌNH

GIẢNG VIÊN: VĂN MẠNH

🎗Giải thưởng & kinh nghiệm:

  • Có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy thanh nhạc
  • Á Quân Liên Hoan Tiếng Hát Truyền Hình Ninh Bình 2012
  • Tham gia các chương trình VTV1, VTV6, NBTV
  • Tốt nghiệp khoa Thanh nhạc – Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam

Trả lời