Giáo viên Đức Mạnh – Top 3 Sao Mai Quảng Ninh

GIẢNG VIÊN: ĐỨC Mạnh

🎗Giải thưởng & kinh nghiệm:

  • Tốt nghiệp khoa Thanh Nhạc Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
  • Giải 3 Sao Mai Quảng Ninh
  • Có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và giảng dạy thanh nhạc

Trả lời