Giảng viên Hoàng Khánh Ly Tốt Nghiệp Thanh Nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Giảng viên xinh đẹp Hoàng Khánh Ly

Nguyên Quán: Lạng Sơn

Tốt Nghiệp Thanh Nhạc/Biểu Diễn tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Ngoài ra, Khánh Ly còn học Quản Trị Kinh Doanh tại Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Với bề dày thành tích học tập, vốn kiến thức sâu rộng, chắc chắn sẽ là Giáo viêncó nhiều Fan học viên nhất trung tâm.

Ca sĩ đoàn văn công bộ đội biên phòng
Ca sĩ đoàn văn công bộ đội biên phòng
Có khả năng biên đạo, vũ đạo tổ chức các sự kiện show, biểu diễn cho học viên
Có khả năng biên đạo, vũ đạo tổ chức các sự kiện show, biểu diễn cho học viên
Chuyên môn tốt cùng đào tạo các dòng nhạc như: bolero, thính phòng, dân ca, remix
Chuyên môn tốt cùng đào tạo các dòng nhạc như: bolero, thính phòng, dân ca, remix

Trả lời