ĐIỂM DANH NHỮNG SĨ TỬ ÔN THI TRƯỜNG NGHỆ THUẬT 2022

ĐIỂM DANH NHỮNG SĨ TỬ ÔN THI TRƯỜNG NGHỆ THUẬT 2022

[Đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒅𝒂𝒏𝒉] 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐢̃ 𝐭𝐮̛̉ 𝐓𝐇𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐄̣̂ 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐓 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲 ️🎤️🎤️🎤

🥰với các học viên:

1. Lam Phương – đến từ Thừa Thiên Huế.

 

2. Mỹ Tâm – đến từ Sơn La.

 

3. Hoàng Văn Mạnh – đến từ Thái Bình.

 

4. Hà Phương Nam – đến từ Hòa Bình.

 

5. Đức Kiên – đến từ Bắc Giang.

 

Nhưng đối với các bạn đ𝑎𝑚 𝑚𝑒̂ 𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑎̣𝑐, mong muốn có thể đỗ vào các trường Đại Học như: Học viện Âm Nhạc Quốc Gia, Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Hà Nội, Đại Học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội, Đại Học Thăng Long, Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội….

Trước kì thi ấy, 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑻𝒂̂𝒎 𝑬𝒄𝒐 𝑫𝒓𝒆𝒂𝒎 𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄 đã đưa ra một lộ trình cụ thể đối với lớp học 𝗢̂𝗡 𝗧𝗛𝗜 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛̀𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗛𝗘̣̂ 𝗧𝗛𝗨𝗔̣̂𝗧😍

👉👉 𝑶̂𝒏 𝒍𝒊́ 𝒕𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕: Thẩm âm, xướng âm, tiết tấu.

👉👉𝑪𝒉𝒐̣𝒏 𝒃𝒂̀𝒊 𝒅𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒊: các tác phẩm nước ngoài và một bài Việt Nam cho học viên.

👉👉… và còn nhiều hơn thế nữa như: trao đổi thắc mắc, cải thiện tâm lí, đưa đón học viên đi thi, lựa chọn trang phục phù hợp…

Chúc các bạn sĩ tử năm nay đạt được ước mơ của mình!

“𝗡𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝘃𝘂̣ 𝗰𝗮𝗼 𝗾𝘂𝘆́ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗮̂𝗺 𝗻𝗵𝗮̣𝗰 𝗹𝗮̀ 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝘃𝗮̀𝗼 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗰𝗼̃𝗶 𝘀𝗮̂𝘂 𝘁𝗵𝗮̆̉𝗺 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗮́𝗶 𝘁𝗶𝗺 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶. – 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗦𝗰𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗻”

—————————–

Trả lời