Giáo Viên Văn Đức Tốt Nghiệp Trường Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội

Giáo Viên Văn Đức

Tốt Nghiệp Trường Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội.

Phong các trẻ nhiệt huyết, sôi nổi, cháy hết mình trên sân khấu.
Phong các trẻ nhiệt huyết, sôi nổi, cháy hết mình trên sân khấu.
Khả năng vũ đạo
Khả năng vũ đạo
Tham gia biểu diễn các chương trình truyền hình.
Tham gia biểu diễn các chương trình truyền hình.
Hát, biểu diễn được đa dạng nhiều dòng nhạc.
Hát, biểu diễn được đa dạng nhiều dòng nhạc.

Trả lời